Kontakt

Údaje o firme:
Pro League s.r.o.
Račianska 109/C
831 02 Bratislava
Slovakia

Kontaktná osoba:
Meno: Mgr. Miroslav Holčík
Mobil: +421 905 966 221
mail: proleague@stonline.sk

www.uhlsport.sk © 2010-2015
Pro League s.r.o.

kontakt ::

+421 905 966 221

adresa ::

Pro League s.r.o.
Račianska 109/C
831 01 Bratislava
Slovakia